Accessoris opcionals

  • Optional Accessories

    Accessoris opcionals

    La desulfuració en sec és un mètode de desulfuració senzill, eficient i relativament baix. Generalment és adequat per a la desulfuració del biogàs amb una petita quantitat de biogàs i baixa concentració de sulfur d’hidrogen. El principi bàsic de l'equipament per a l'eliminació en sec del sulfur d'hidrogen (H2S) del gas biogàs és un mètode en què l'O2 oxida H2S en sofre o òxids de sofre, que també es pot anomenar oxidació seca. La composició de l’equip de procés sec consisteix a posar farciment en un recipient i la capa de farciment inclou carbó actiu, òxid de ferro, etc.